Insuran Kemalangan Berkelompok

Insuran Kemalangan Berkelompok

 • Berikut adalah faedah asas yang berhak dimiliki oleh pekerja anda di bawah Insuran Kemalangan Berkelompok:

  • Manfaat Kematian
   Menawarkan jaminan kewangan kepada tanggungan pekerja anda sekiranya berlaku kematian. Jumlah asas yang dijamin untuk rancangan pekerja anda akan dibayar.
  • Manfaat Kecacatan Keseluruhan & Kekal (TPD) dan Manfaat Penyakit Terminal
   Bantu melembutkan kesan kewangan dari tragedi tersebut. Pendahuluan jumlah asas yang dijamin untuk rancangan pekerja anda akan dibayar.
  • Manfaat Perbelanjaan Pengebumian
   Menolong keluarga pekerja anda pada waktu memerlukan dengan memberikan pembayaran token untuk menampung perbelanjaan segera setelah kematian.

  Tidak diperlukan pengisytiharan kesihatan atau pemeriksaan perubatan.

Adakah syarikat saya Layak?

syarikat

Syarikat
Minimum 5 pekerja

Pekerja
Umur 16 - 65

Liputan Utama

Kematian akibat kemalangan
Kematian akibat kemalangan
Kemalangan kekal hilang
Kemalangan kekal hilang
pembayaran balik perubatan
Bayaran balik perubatan
pengebumian
Perbelanjaan pengebumian