Menanggung kos anda sekiranya pekerja asing anda dihantar pulang.

Jaminan ini diperlukan oleh jabatan Imigresen dari Majikan di bawah Peraturan 21 Peraturan Imigresen. Ia menjamin untuk membayar Ketua Pengarah Imigresen Malaysia hingga jumlah agregat maksimum dari nilai jaminan, sekiranya ada pekerja asing yang dipulangkan semasa tinggal di Malaysia.

Ini merangkumi kos rawatan di hospital dan pembedahan yang ditanggung oleh pekerja asing sekiranya kemasukan ke hospital ke Hospital Kerajaan Malaysia yang tidak diperbadankan kerana Kemalangan atau Penyakit. Gambaran liputan seperti yang digambarkan di bawah:

ITEM
KELEBIHAN
NILAI (RM)
1(a)
Rumah Sakit Harian & Papan Bilik (Maksimum hingga 30 hari)
Seperti yang dikenakan - sesuai dengan caj yang sesuai dengan Bilik & Papan Kelas ketiga (ke-3) hingga maksimum RM160 sehari, di Rumah Sakit Kerajaan Malaysia Tanpa Korporat sesuai dengan caj yang ditentukan di bawah Perintah Fi (Perubatan) (Kos Perkhidmatan) 2014.
1(b)
Unit Rawatan Rapi (ICU) (Maksimum hingga 15 hari)
2
Bekalan dan Perkhidmatan Hospital
3
Dewan bedah
4
Bayaran pembedahan (Tidak termasuk Pemindahan Organ)
5
Bayaran Ahli Anestetik
6
Lawatan Doktor Di Hospital (Maksimum hingga 30 hari)
7
Lawatan Perundingan Pakar Di Hospital (Maksimum hingga 30 hari)
8
Bayaran Ambulans / Laporan Perubatan
Had Tahunan Keseluruhan Maksimum (Item 1 hingga 8)
RM20,000.00
PREMIUM TAHUNAN: RM120.00 setiap Orang yang Diinsuranskan

Nota penting: Semua faedah yang perlu dibayar untuk sebilangan kecacatan dalam tempoh Insurans yang diberikan tertakluk kepada Had Tahunan Keseluruhan sebanyak RM20,000.00 bagi setiap Orang yang Diinsuranskan.