Melancong

Insuran Perlancongan

Apa faedah yang saya dapat?

Dengan Z-Travel Insurance (International), anda pasti akan menikmati percutian tanpa risau!

Percuma 24-Jam Bantuan Kecemasan

Perlindungan untuk Kereta Sewa

Perlindungan untuk Sukan Amatur termasuk Selam Scuba, Sukan Musim Sejuk, Bungee Jumping & Banyak Lagi

Melindungi dari Perlakuan Keganasan

Faedah Penjagaan Rumah

Lanjutan tempoh insurans sehingga 30 Hari secara automatik

Perlindungan Kemalangan Diri

Perlindungan Perubatan yang Tinggi

Perlindungan Liabiliti

Perlindungan Kesulitan Perjalanan

24/7 Bantuan Perjalanan Zurich Seluruh Dunia

Negara mana yang merangkumi plan ini?

Negara-negara dibawah lindungan ini dikategorikan dalam 3 kawasan:

Kawasan 1
Australia, Brunei, Cambodia, China (kecuali Tibet & Mongolia (Inner & Outer)), Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Kawasan 2
Di seluruh dunia kecuali Canada, Mongolia (Inner & Outer), Nepal, Tibet dan USA.

Kawasan 3
Di seluruh dunia.

Siapa yang layak untuk plan ini?

Sekiranya anda orang yang diinsuranskan atau pasangan orang yang diinsuranskan dilindungi di bawah perlindungan individu, perlindungan individu dan pasangan atau perlindungan keluarga, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga hingga tujuh puluh (70) tahun.

  1. Sekiranya anda adalah orang yang diinsuranskan yang dilindungi di bawah perlindungan senior, anda mesti berumur antara tujuh puluh satu (71) hingga lapan puluh lima (85) tahun.
  2. Sekiranya anda adalah anak yang dilindungi oleh perlindungan keluarga, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga tujuh belas (17) tahun, atau berumur dua puluh (23) tahun jika belajar sebagai pelajar sepenuh masa pada permulaan perjalanan.
  3. Sekiranya anda adalah orang yang diinsuranskan yang dilindungi dalam perjalanan tahunan, anda mesti berumur antara tiga puluh (30) hari hingga tujuh puluh (70) tahun. Untuk perjalanan tahunan, polisi anda boleh diperbaharui sehingga lapan puluh lima (85) tahun.
  4. Sekiranya orang yang diinsuranskan adalah anak di bawah umur dengan usia tujuh belas (17) tahun ke bawah, polisi mesti dibeli oleh atau ibu bapa atau penjaga sahnya.

Catatan : Semua peringkat umur merujuk pada usia ulang tahun anda yang seterusnya.