• Produk ini melindungi harta benda anda daripada kehilangan atau kerosakan akibat kebakaran atau kilat.
  • Produk ini memberikan perlindungan terhadap kehilangan atau kerosakan harta benda yang dilindungi disebabkan oleh kebakaran, kilat dan letupan domestik.