Insurans hayat

Zurich ValueLife Premier

Anda adalah Wira keluarga anda. Anda bekerja keras untuk menyediakan, memelihara dan melindungi mereka. Tetapi anda tidak terkalahkan. Adakah anda cukup dilindungi untuk orang yang anda sayangi sekiranya berlaku sesuatu kepada anda?
Perlindungan yang mencukupi tidak semestinya dengan kos yang tinggi. Dapatkan liputan tinggi dengan Zurich ValueLife Premier, rancangan berkaitan pelaburan premium biasa yang berpatutan yang sesuai dengan gaya hidup anda yang sentiasa berubah – sama ada untuk anak anda yang baru lahir, membeli harta tanah atau rancangan warisan untuk generasi akan datang. Oleh itu, walau apa pun yang berlaku, masa depan keluarga anda tetap dapat dipastikan.

Catatan: Ini adalah produk insurans yang berkaitan dengan prestasi aset pendasarnya dan BUKAN produk pelaburan tulen seperti unit amanah.

 • Apa faedah yang saya dapat?

Kekuatan Wira Anda:

Liputan tinggi sehingga usia 100 tahun tanpa pemeriksaan perubatan diperlukan *

Dapatkan perlindungan yang tiada tandingan untuk anda dan orang tersayang dengan pelan perlindungan yang lebih tinggi bermula dari RM500,000. Tambahan, tidak diperlukan pemeriksaan perubatan1 untuk perlindungan sehingga RM2,000,000! Pilih dari pelbagai pilihan liputan untuk memenuhi keperluan anda – liputan jangka masa 20 tahun, atau liputan berterusan hingga usia 70, 80 atau 100 tahun. Di samping itu, jangka masa polisi anda akan dilanjutkan secara automatik2 hingga usia 100 tahun tanpa perlu melalui pengunderaitan.

❶ Bergantung pada usia dan keadaan kesihatan Hidup yang Diinsuranskan.
May Anda mungkin diminta membayar premium tambahan. Kami akan memberitahu anda mengenai pelanjutan dan premium tambahan yang diperlukan dengan memberi anda notis sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum perpanjangan.

Perlindungan sehingga RM8 juta yang dijamin untuk Hilang Upaya Keseluruhan dan Kekal (TPD)

Pelan ini membolehkan anda mendapat perlindungan TPD hingga maksimum RM8 juta jumlah jaminan setiap seumur hidup.

Pendapatan TPD Tambahan selama 10 tahun

Sekiranya anda menderita TPD sebelum usia 70 tahun, anda akan menerima pendapatan TPD sebanyak 5% daripada jumlah semasa yang dijamin setiap tahun selama 10 tahun polisi.

Manfaat Penyakit Berjangkit

Sekiranya anda didiagnosis dengan penyakit berjangkit yang disenaraikan dalam jadual di bawah sebelum usia 70 tahun, anda berhak mendapat sekaligus sebanyak RM10,000 setiap penyakit berjangkit yang didiagnosis. Setiap penyakit berjangkit hanya boleh dituntut sekali sahaja.

Infectious Disease
Age 15 and below
Age 16 and above
Hand Foot Mouth Disease
Typhoid Fever
Measles
Ebola
Meningococcal Disease
Zika Virus
Mumps
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
Cholera
Nipah Virus Encephalitis
Tuberculosis
Influenze A – Avian Influenza A (H7N9) & (H5N1)
Hepatitis A
Malaria

Catatan: Sila rujuk kontrak polisi untuk mendapatkan definisi terperinci mengenai penyakit berjangkit yang dilindungi.

Kekuatan:

Perlindungan nyawa sehingga 500% daripada jumlah terjamin semasa (CSA)

Get up to 500% on your insurance coverage amount in the event of unfortunate incidents as listed below:
Insurance Coverage Amount
100% of CSA
For Death and TPD due to all causes
200% of CSA
For Balik Kampung Accidental Death or TPD
300% of CSA
For Public Conveyance Accidental Death
400% of CSA
For Outside Malaysia Accidental Death
500% of CSA
For On-Board Flight Accidental Death

Sekiranya ada kejadian di atas berlaku, jumlah yang harus dibayar adalah lebih tinggi daripada Amaun Perlindungan Insurans atau Nilai Akaun Pelaburan.

 • Jumlah tambahan yang diinsuranskan sebanyak RM25,000 setiap 5 tahun
  Jumlah asas jaminan anda meningkat sebanyak RM25,000 setiap 5 tahun polisi tanpa dikenakan caj insurans tambahan sehingga maksimum RM100,000 setiap polisi. Untuk rancangan Tempoh 20 Tahun, Jumlah Diinsuranskan Tambahan adalah terhad pada RM75,000.
 • Jaminan Tanpa Kelewatan untuk 5 tahun pertama
  Walaupun nilai akaun pelaburan anda tidak mencukupi untuk menampung kos insurans dan caj yuran kerana turun naik pasaran, Zurich ValueLife Premier anda akan terus berkuat kuasa dan memberikan perlindungan. Premium (termasuk semakan pembayaran premium seperti yang diminta oleh Syarikat) mesti dibayar secara konsisten sebelum tarikh akhir dan tidak ada pengeluaran dibuat dalam 5 tahun polisi pertama.

  Catatan:
  Sebarang perubahan premium dan faedah tertakluk kepada syarat yang ditentukan oleh Syarikat untuk menikmati Jaminan Tanpa Kelewatan ini. Tertakluk kepada terma dan syarat.

 • Fleksibiliti untuk memilih syarat pembayaran premium
  Anda mempunyai fleksibiliti sepenuhnya untuk memilih salah satu daripada 4 syarat pembayaran premium di bawah:
  • 5 tahun
  • 10 tahun
  • 20 tahun
  • Istilah polisi penuh
 • Ganjaran dan peluang pelaburan
  Semasa anda terus dilindungi Zurich ValueLife Premier, anda akan diberi Dividen Tahunan berjumlah 0.15% dari Nilai Akaun Pelaburan purata harian selama satu tahun yang lalu. Anda juga dapat mengoptimumkan pelaburan anda dengan melabur dalam 13 dana Zurich tempatan dan asing yang pelbagai untuk menjana potensi pulangan pelaburan.
 • Pilihan untuk meningkatkan liputan anda
  Anda boleh memberikan liputan tambahan untuk melindungi orang yang anda sayangi dengan meningkatkan perlindungan anda dengan penunggang berikut:
  • Penunggang Manfaat Pembayar
  • Keperluan Penjagaan Kritikal
  • Pengabaian Premium Penjagaan Kritikal

Untuk perincian terma dan syarat lebih lanjut, sila rujuk lembaran pendedahan produk, ilustrasi penjualan dan dokumen polisi.

 • Bagaimana rancangan ini berfungsi?
 • Siapa yang layak untuk rancangan ini?
  Anda boleh diinsuranskan sekiranya berumur antara 30 hari hingga 70 tahun. Walau bagaimanapun, pemegang polisi mestilah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun.