FWIG

Jaminan Insurans Pekerja Asing (FWIG)

Menanggung kos anda sekiranya pekerja asing anda dihantar pulang.

Jaminan ini diperlukan oleh jabatan Imigresen dari Majikan di bawah Peraturan 21 Peraturan Imigresen. Ia menjamin untuk membayar Ketua Pengarah Imigresen Malaysia hingga jumlah agregat maksimum dari nilai jaminan, sekiranya ada pekerja asing yang dipulangkan semasa tinggal di Malaysia.

Apakah skop perlindungan?
Jumlah jaminan berbeza-beza mengikut kewarganegaraan. cth: RM250.00 untuk setiap warga Indonesia dan RM500.00 untuk setiap warga Bangladesh.
Lampirkan di bawah keadaan di mana BG atau IG boleh dipanggil oleh Jabatan Imigresen:

  1. Pelanggaran Seksyen Akta Imigresen Malaysia
  2. Sekiranya pekerja berkahwin / hamil semasa dia tinggal
  3. Sekiranya pekerja tinggal di Malaysia selepas tamatnya permit atau visa
  4. Sekiranya majikan gagal memberikan laluan udara untuk pekerja ke negara asalnya setelah tamat permit / visa
  5. Sekiranya majikan gagal memberikan kos pengangkutan untuk pekerja yang tinggal di negara asalnya
  6. Sekiranya majikan enggan membayar gaji pekerja
  7. Sekiranya pekerja itu terlibat dalam kegiatan haram dan haram, seperti dadah, pekerjaan tidak bermoral dan lain-lain
  8. Sekiranya pekerja melakukan pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar atau dalam perniagaan atau pekerjaan atau aktiviti yang memudaratkan keselamatan dan kesejahteraan Malaysia

Catatan: Semua majikan harus meletakkan wang tunai atau mendapatkan Jaminan Insurans (IG) / Jaminan Bank (BG) yang memihak kepada Jabatan Imigresen untuk setiap pekerja yang mereka bekerja. Majikan, terutama mereka yang menggaji sebilangan pekerja biasanya memperoleh IG / BG dari syarikat insurans daripada meletakkan wang tunai atau menggunakan kemudahan Bank mereka sendiri.