KONTRATOR SEMUA RISIKO

KONTRATOR SEMUA RISIKO

  • Insuran Kontraktor Semua Risiko memenuhi terutamanya keperluan perlindungan industri pembinaan.
  • Melindungi harta benda semasa dalam pembinaan daripada kebakaran, tanggungjawab dan kejadian tidak dijangka yang lain. Pastikan projek pembinaan dan kontrak anda dilindungi daripada kerugian atau kerosakan dan tanggungjawab pihak ketiga.
  • Bangun tanpa risau. Bentukkan dengan yakin.
  • Bina tanpa risiko. Tumbuh dengan yakin.