• Sebagai pemilik perniagaan, anda ingin melindungi diri anda daripada tanggungjawab undang-undang anda kepada sesiapa sahaja yang memasuki premis perniagaan anda.
  • Perlindungan penting untuk perniagaan anda. Jaminan untuk operasi yang berterusan.
  • Perlindungan terhadap kos kewangan sekiranya pihak ketiga merosakkan perniagaan anda.
  • Menyediakan perlindungan terhadap liabiliti undang-undang atas kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan harta benda mereka, Liabiliti Awam adalah rancangan insuran yang memastikan bahawa anda dan perniagaan anda sentiasa dilindungi.