• Sebagai pemilik perniagaan, anda ingin melindungi diri anda daripada tanggungjawab undang-undang anda kepada sesiapa sahaja yang memasuki premis perniagaan anda.
  • Perlindungan penting untuk perniagaan anda. Jaminan untuk operasi yang berterusan.
  • Perlindungan terhadap kos kewangan sekiranya pihak ketiga merosakkan perniagaan anda.
  • Menyediakan perlindungan terhadap liabiliti undang-undang atas kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan harta benda mereka, Liabiliti Awam adalah rancangan insuran yang memastikan bahawa anda dan perniagaan anda sentiasa dilindungi.

Call Me Back