Panduan tuntutan insuran kereta

Yang perlu anda ketahui mengenai membuat tuntutan.

Mulakan Tuntutan Insuran Kereta

Apa Yang Perlu Dilakukan Apabila Anda Terlibat Dalam Kemalangan

1

BERTENANG

• Jangan mengaku anda salah
• Tidak bersetuju untuk menawarkan atau menyelesaikan
• Jangan menandatangani apa-apa

2

Call Road Assist

Hubungi talian bantuan “Syarikat insuran” Road Assist untuk meminta bantuan

Rujuk pelekat cukai jalan yang dicetak Nombor Bantuan Jalan Bantuan. Contoh:

3

Kumpulkan Bukti

 • Perhatikan tempat dan masa kemalangan
 • Mengambil gambar tempat kejadian dan kerosakan kenderaan yang terlibat
 • Tukar maklumat dengan pihak lain: –

Nombor lesen memandu, nombor & alamat

Model kenderaan, nombor pendaftaran, Syarikat Insurans

4

Lapor

Buat laporan polis dalam masa 24 jam dari kemalangan. Pelaporan lewat boleh dikenakan denda.

5

Maklumkan

Beritahu Setia Risk atau syarikat insuran dalam masa 7 hari dari kemalangan.
Hubungi Talian : + 607-2528816
Whatsapp: + 6012-7091202

6

Pembaikan

Hantarkan kenderaan yang rosak ke Bengkel Panel atau ke panel pembaiki francais.

Dokumen sokongan untuk dihantar

Sekiranya kemalangan itu adalah kesalahan anda, buatlah TUNTUTAN KEROSAKAN SENDIRI

 • Borang tuntutan yang lengkap
 • Borang pemindahan dana elektronik (EFT) yang lengkap
 • Salinan laporan polis
 • Salinan Kad Penginsuran
 • Salinan Kad Pengenalan dan lesen memandu yang sah
 • Salinan sijil pemilikan kenderaan (VOC) dengan carian JPJ penuh
 • Gambar cukai jalan
 • Salinan perjanjian sewa beli
 • Gambar tempat kejadian kemalangan
 • Saman dikeluarkan oleh polis
 • Maklumat dan bukti dokumen yang mungkin diperlukan oleh penanggung insuran atau pelaras

Sekiranya kemalangan itu BUKAN kesalahan anda, buatlah tuntutan ‘SENDIRI SENDIRI DENGAN KETUHAN’

 • Borang tuntutan yang lengkap
 • Borang pemindahan dana elektronik (EFT) yang lengkap
 • Salinan laporan polis
 • Laporan polis pihak ketiga
 • Salinan Kad Penginsuran
  • Salinan Kad Pengenalan dan lesen memandu yang sah
  • Salinan sijil pemilikan kenderaan (VOC) dengan carian JPJ penuh
 • Gambar cukai jalan
 • Salinan perjanjian sewa beli
 • Gambar tempat kejadian dan kerosakan kenderaan
 • Surat polis yang memaklumkan pihak mana yang dikompaun kerana kesalahan jalan raya
 • Pencarian JPJ maklumat kenderaan pihak ketiga
 • Borang Tuntutan yang telah dilengkapkan
 • Borang pemindahan dana elektronik (EFT) yang lengkap
 • Laporan polis
 • Kad Pendaftaran Asal
 • Polisi Asal dan Sijil Insuran
 • Salinan perjanjian sewa beli
 • Salinan Kad Pengenalan atau Pasport Pemandu
 • Salinan Lesen Memandu Pemandu
 • Salinan Kad Pengenalan atau Pasport yang Diinsuranskan
 • Salinan Lesen Memandu Diinsuranskan
 • Set kunci kenderaan yang lengkap
 • Borang JPJ K3 yang ditandatangani oleh Diinsuranskan
 • JPJ Selesai Lampiran A ‘1’ – Surat Ganti rugi
 • Lampiran B Selesai – Borang Akuan
 • Surat Pelepasan dari syarikat sewa beli atau kewangan sekiranya ada
 • Salinan Memorandum & Artikel Persatuan yang diperakui (untuk syarikat berhad)

Bengkel Panel

Selesai Tuntutan Insuran dengan Kereta Bagus

Prosedur Tuntutan Kaca Depan

1

Buat laporan polis dalam masa 24 jam.

Sekiranya kerugian atau kerosakan itu disebabkan oleh pencurian, pencurian atau kerosakan berbahaya.

2

Sila hantar kereta anda ke Pakar Panel Kaca Depan Syarikat Insurans / Bengkel Panel / Pembaiki Panel Francais.

3

Tidak ada pembayaran yang diperlukan jika biaya penggantian berada dalam Jumlah Tertutup Kaca Depan Anda.

Dokumen sokongan untuk Dihantar untuk Tuntutan Kaca Depan

 • Borang tuntutan cermin depan yang ditandatangani & dilengkapkan dengan betul
 • Kad Pengenalan dan lesen memandu yang sah
 • Invois asal untuk filem warna (jika ada)
 • Laporan polis asal ( Sekiranya kerugian atau kerosakan itu disebabkan oleh pencurian, pencurian atau kerosakan berbahaya)

Sekilas Dokumen yang Diperlukan